KB Dombud Oława KB Dombud Oława HOME AKTUALNOŚCI O KLUBIE KONTAKT FORUM KB Dombud Oława
ZIMNAR                 BIEG KOGUTA

Regulamin VIII Biegu Koguta

Do pobrania:
Regulamin w formacie pdfZgoda opiekuna na udział w biegu osoby nieletniej

1. Cel i założenia biegu

 • Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
 • Promocja miasta Oława
 • Upamiętnienie 70-lecia sportu na ziemi oławskiej
 • Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności
 • Przybliżenie wszystkim oławskiej grupy biegowej 

 

2. Organizatorzy

Oławskie Centrum Kultury Fizycznej
Klub Biegacza Harcownik Jelcz-Laskowice

Współorganizator:
Urząd Miejski w Oławie, Wydział Promocji w Oławie, Centrum Sztuki w Oławie

Partnerzy:

Termy Jakuba – Oławski Park Wodny

 

Sponsor generalny:

SCA Hygiene Products

 

3. Termin i miejsce

 • Impreza odbędzie się w dniu 06 września 2015 roku (niedziela) w Oławie.
 • Start o godz. 11:00. Start i meta zawodów na oławskim rynku.
 • Dystans 10 km. Bieg przeprowadzony zostanie na trasie o nawierzchni asfaltowej.
 • Trasa będzie oznaczona co 1 km. Na 2,5 km, 5 km i 7,5 km ustawiony będzie punkt z wodą.
 • Trasa posiada atest PZLA.

 

4. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

Impreza ma charakter otwarty - mogą w niej uczestniczyć biegacze indywidualni, którzy ukończyli 16. rok życia, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości.

Zawodnicy powyżej 18. roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16 - 18 lat (które w dniu biegu, tj. 6. września 2015 r. nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów.

Zgłoszenia należy dokonywać drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza

zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.klub-biegacza.olawa.pl

 

Bezpośredni link do zapisów: http://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/64/viii-bieg-koguta.html

Formularz zgłoszeń zostanie wyłączony dnia 31.08.2015.

Po tym terminie zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów (Stadion Miejski – Hala Sportowa w Oławie ul. Sportowa 1)

 • 4 września od 18.00 do 21.00
 • 5 września od 15.00 do 21.00
 • w dniu imprezy od 7.00 do 10.00.

Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości.

Uczestnicy VII Biegu Koguta mają limit 2 godzin na ukończenie pełnej trasy 10km, po tym czasie zawodnicy nie będą brani do klasyfikacji i zostaną poproszeni o opuszczenie trasy z powodów bezpieczeństwa.

 

5. Wysokość opłat

Wpisowe jest uzależniona od terminu wpłaty na konto i wynosi:

 • dla zgłoszonych, którzy wpłacą wpisowe do 31.08.2015 – 25 zł
 • dla pozostałych uczestników – 40 zł

dane do przelewu:

nr konta 54 9585 0007 2004 0197 9466 0001

KLUB BIEGACZA OŁAWA

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko, rocznik i miejscowość zamieszkania

 

6. Klasyfikacja końcowa

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna indywidualna dla 3 osób z kategorii kobiet i mężczyzn oraz w niżej wymienionych grupach wiekowych:

Mężczyźni:

 • M16 - mężczyźni 16 - 19 lat
 • M20 - mężczyźni 20 - 29 lat
 • M30 - mężczyźni 30 - 39 lat
 • M40 - mężczyźni 40 - 49 lat
 • M50 - mężczyźni 50 - 59 lat
 • M60 - mężczyźni 60 - 69 lat
 • M70+ - mężczyźni 70 i więcej lat

Kobiety:

 • K16 - kobiety 16 - 19 lat
 • K20 - kobiety 20 - 29 lat
 • K30 - kobiety 30 - 39 lat
 • K40 - kobiety 40 - 49 lat
 • K50 - kobiety 50 - 59 lat
 • K60+ - kobiety 60 i więcej lat

Dodatkowe kategorie:

 • Mieszkańcy powiatu Oława dla 3 kobiet i 3 mężczyzn
 • Najstarszy zawodnik i zawodniczka

O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia.

 • W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc 1-3 puchary
 • W klasyfikacji w kategoriach wiekowych za zajęcie miejsc 1-3 statuetki

Nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie są nagradzani w kategoriach wiekowych, zatem nagrody nie dublują się. W kategoriach wiekowych nagradzani są zawodnicy i zawodniczki nawet w przypadku uczestnictwa jednej osoby w danej kategorii wiekowej.

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg mają zapewniony od organizatora pamiątkowy medal, ubezpieczenie na czas trwania biegu, gadżet z logiem biegu oraz posiłek. Pierwszych 1500 zawodników otrzyma medale na mecie - pozostali otrzymają je pocztą w ciągu 4 tygodni. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród rzeczowych oraz w losowaniu pralki jako nagrody głównej ufundowanej przez firmę ELECTROLUX.

Dekoracje odbędzie się na stadionie miejskim w Oławie przy ul. Sportowej 1.

 

7. Zasady finansowania

Koszty związane  przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej. 

 

8. Postanowienia końcowe

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.
 • Organizator zapewnia nocleg dla zawodników na sali gimnastycznej w Oławskim Centrum Kultury Fizycznej w Oławie przy ul. Sportowej 1 w nocy z dnia 5 na 6 września 2015 roku.
 • Depozyt będzie znajdował się na sali gimnastycznej w Oławskim Centrum Kultury Fizycznej w Oławie przy ul. Sportowej 1.
 • Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
 • Organizatorzy ubezpieczają zawodników podczas trwania imprezy.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorami biegu:
Mateusz Markowski nr tel. 667-797-086, e-mail: dudi_mm@vp.pl