KB Dombud Oława KB Dombud Oława HOME AKTUALNOŚCI O KLUBIE KONTAKT FORUM KB Dombud Oława
ZIMNAR                 BIEG KOGUTA

REGULAMIN

IX BIEG KOGUTA

04.09.2016

Do pobrania:
Regulamin w formacie pdfZgoda opiekuna na udział w biegu osoby nieletniej

 

Cele i założenia biegu

 • Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
 • Promocja miasta Oława
 • Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności
 • Przybliżenie wszystkim oławskiej grupy biegowej 

Organizatorzy

            Oławskie Centrum Kultury Fizycznej

Współorganizator

Centrum Sztuki w Oławie, Klub Biegacza Harcownik Jelcz-Laskowice, Oławskie Centrum Kultury Fizycznej, Wydział Promocji w Oławie, Urząd Miejski w Oławie

 

Partnerzy

SCA Hygiene Products, Termy Jakuba – Oławski Park Wodny

Termin i miejsce

 • Impreza odbędzie się w dniu 04 września 2016 roku (niedziela) w Oławie.
 • Start o godz. 11:00. Start i meta zawodów na oławskim rynku.
 • Dystans 10 km. Bieg przeprowadzony zostanie na trasie o nawierzchni asfaltowej.
 • Trasa będzie oznaczona co 1 km. Na 2,5 km, 5 km i 7,5  km ustawiony będzie punkt z wodą.
 • Trasa posiada atest PZLA.

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

 • Impreza ma charakter otwarty – mogą w niej uczestniczyć biegacze indywidualni, którzy ukończyli 16 rok życia, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości.
 • Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną  odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 04 września 2016 r. nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów.
 • Zgłoszenia należy dokonywać drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.klub-biegacza.olawa.pl

 

Bezpośredni link do zapisów: http://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/161/ix-bieg-koguta.html?s=nr

 

 

Formularz zgłoszeń zostanie wyłączony dnia 28.08.2016.

Po tym terminie zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów (Stadion Miejski – Hala Sportowa w  Oławie ul. Sportowa 1)

 • 3 września 2016 od 14.00 do 21.00
 • w dniu imprezy od 7.00 do 10.00. 

Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości.

 • Uczestnicy IX Biegu Koguta mają limit 2 godzin  na ukończenie pełnej trasy 10 km, po tym czasie zawodnicy nie będą brani do klasyfikacji i zostaną poproszeni o opuszczenie trasy z powodów bezpieczeństwa.

 

Wysokość opłat:
Wpisowe  jest uzależniona od terminu wpłaty na konto i wynosi:

 

 • dla zgłoszonych, którzy wpłacą wpisowe do 28.08.2016 – 25 zł
 • dla pozostałych uczestników  – 40 zł
 • dane do przelewu:

KB HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICE

BANK SPÓŁDZIELCZY W OŁAWIE / O. JELCZ-LASKOWICE NR KONTA: 73958500070020020057870001

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko, rocznik i miejscowość zamieszkania

Klasyfikacja końcowa

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna indywidualna dla 3 osób z kategorii kobiet, mężczyzn oraz w niżej wymienionych grupach wiekowych:

Mężczyźni:                                                    

M 16 (16 - 19 lat ), M 20 (20 - 29 lat), M 30 (30 - 39 lat),  M 40 (40 - 49 lat), M 50 (50 - 59 lat), 

M 60 ( 60 – 69 lat), M 70 + (70 i więcej lat)

Kobiety:                                            

K 16 (16 - 19 lat ), K 20 (20 - 29 lat), K 30 ( 30 - 39 lat) , K 40 ( 40 - 49 lat), K 50 (50 - 59 lat) ,

K 60+ (kobiety 60 i więcej lat)

 

Dodatkowe kategorie:

 • Mieszkańcy powiatu Oława dla 3 kobiet i  3 mężczyzn
 • Najstarszy zawodnik i zawodniczka
 • Klubowa 3 miejsca (czasy 4 najlepszych mężczyzn i 1 kobiety tworzą czas zespołu)

O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rocznik urodzenia.

 • W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc 1-3 puchary
 • W klasyfikacji w kategoriach wiekowych za zajęcie 1-3 miejsc  statuetki

 

Nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie są nagradzani w kategoriach wiekowych zatem nagrody nie dublują się. W kategoriach wiekowych nagradzani są zawodnicy i zawodniczki nawet w przypadku uczestnictwa jednej osoby w danej kategorii wiekowej.

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg mają zapewniony od organizatora pamiątkowy medal, ubezpieczenie na czas trwania biegu, gadżet z logiem biegu, napój izotoniczny oraz posiłek. Pierwszych 1300 zawodników otrzyma medale na mecie - pozostali otrzymają je pocztą w ciągu 4 tygodni. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych oraz w losowaniu pralki jako nagrody głównej ufundowanej przez firmę ELECTROLUX i sprzętu sportowego Garmin.

 

Dekoracje odbędzie się na stadionie miejskim w Oławie przy ul. Sportowej 1.

Zasady finansowania

 • Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
 • Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.

Postanowienia końcowe

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.
 • Organizator zapewnia nocleg dla zawodników na sali gimnastycznej w  Oławskim Centrum Kultury Fizycznej w Oławie przy ul. Sportowej 1 w nocy z dnia 3 na 4 września 2016 roku.
 • Depozyt będzie znajdował się na sali gimnastycznej w  Oławskim Centrum Kultury Fizycznej w Oławie przy ul. Sportowej 1.
 • Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub  skradzione podczas imprezy.
 • Organizatorzy ubezpieczają zawodników podczas trwania imprezy.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorem biegu:

Mateuszem Markowskim nr tel. 667-797-086 , e-mail: dudi_mm@vp.pl